رفیق‌دوست: هنوز یک عده‌ای باید از قطار انقلاب پیاده شوند