به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، گزارش‌ها حاکی از وقوع ۲ انفجار شدید در شهر کابل و در حوالی ساختمان دادستانی کل افغانستان است.

به گفته شاهدان عینی، در نتیجه انفجار نخست، ساختمانی در نزدیکی دادستانی کل آتش گرفت که هنوز از تلفات و خسارات ناشی از آن جزئیاتی در دست نیست.

بعد از انفجار نخست، صدای تیراندازی نیز شنیده شد ولی هنوز مشخص نیست که تبادل آتش از سوی چه کسانی بوده است.

به گفته شاهدان عینی، پس از انفجار نخست، صدای انفجار دیگری نیز شنیده‌ شده است.