به گزارش خبرنگار مهر، سی امین شماره مجله الکترونیکی «اندیشه مهر» به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر با مطالب متنوعی منتشر شد.

گزارش مهم‌ترین نشست‌های اندیشه، مطالب بخش اول این شماره را تشکیل می‌دهد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به گزارش نشست «فلسفه، صلح و جنگ»، «اکنون، ما و شریعتی»، «کنگره بین المللی اخلاق در علوم فناوری»، همایش ملی فلسفه عرفان، همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای، نشست «تحول مفهوم فلسفه»، نشست «گفتگوی هگل و فیلسوفان اسلامی»، نشست نقد و بررسی کتاب نقد عقل اخلاقی محمدعابد الجابری، نشست فلسفه و آینده دانشگاه اشاره کرد.

در بخش گفتگو هم گفتگوهایی با مهدی عباس زاده، نویسنده کتاب الهیات اگزیستانس، نجف لکزایی، محمدعلی آذرشب پژوهشگر و نویسنده در حوزه وحدت، شیخ حسین الخشن، موسی نجفی، شهین اعوانی و یحیی قائدی صورت گرفته است.

در بخش یادداشت سی امین شماره مجله اندیشه مهر، هم یادداشت و مطالبی از یحیی یثربی، قاسم پورحسن، سیدجواد طاهایی، غلامرضا کاشی و سیدمهدی دزفولی آمده است.

معرفی تازه‌های نشر پایان بخش این شماره «اندیشه مهر» است.

سی امین شماره اندیشه مهر را از اینجا دریافت نمائید.