به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور ظهر جمعه زمین لرزه ای به بزرگی ۳،۴ریشتر در عمق ۶کیلومتری زمین منطقه سیلوانای شهرستان ارومیه را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۷،۲۲۵و طول جغرافیایی ۴۴،۹۴۴ جغرافیایی ساعت ۱۲ و یک دقیقه ظهر جمعه روی داد.

بر اساس اعلام مدیرکل مدیریت این زمین لرزه تاکنون خسارت مالی و جانی گزارش نشده است.