به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردانهای حزب الله عراق اعلام کرد: ما آمریکایی ها را مسئول هدف قرار گرفتن مواضع نظامی در عراق می دانیم. می دانیم که آمریکایی ها در حال برنامه ریزی حملات دیگر به شکل مستقیم یا به دست صهیونیستها هستند.

گردانهای حزب الله عراق بیان کرد: بعید نیست که آمریکایی ها برای عملیات ترور رزمندگان و شخصیت های ملی عراق برنامه ریزی کنند. به دشمن آمریکایی هشدار نهایی می دهیم که هر گونه حمله جدید تبعات و واکنش کوبنده ای به دنبال خواهد داشت. خطاب به آمریکایی ها می گوییم که دژهای شما از شما محافظت نخواهد کرد و همه مواضع شما در تیررس موشکهای ماست. اگر رویارویی شروع شود جز با بیرون کردن شما از منطقه به شکل نهایی تمام نخواهد شد.